MUA TÍCH LŨY TÀI SẢN TỪ 1 LƯỢNG ĐẾN 100 LƯỢNG

1 chỉ

5.390.000 đ

2 chỉ

10.780.000 đ

5 chỉ

26.950.000 đ

1 Lượng ( 10 chỉ )

53.900.000 đ

2 Lượng ( 20 chỉ )

107.800.000 đ

3 Lượng ( 30 chỉ )

161.700.000 đ

5 Lượng ( 50 chỉ )

269.500.000 đ

10 Lượng ( 100 chỉ )

539.000.000 đ

20 Lượng ( 200 chỉ )

1.078.000.000 đ

30 Lượng ( 300 chỉ )

1.617.000.000 đ

50 Lượng ( 500 chỉ )

2.695.000.000 đ

100 Lượng ( 1000 chỉ )

5.390.000.000 đ

02839798888